Det lilla bolaget med
stora kompetensen

Vi levererar fältgeotekniska undersökningar av hög kvalité. Vår styrka är att tänka innovativt och utforska möjligheter för att lösa alla slags problem. Alltid med kunden och uppdraget i fokus.

Fältgeoteknik / Miljöprovtagning / UE - Snabba insatser

Vi levererar fältgeotekniska undersökningar av hög kvalité.

Vi utför följande typer av fältgeotekniska undersökningar och metoder enligt branschstandard.


 • Geotekniska sonderingar och provtagningar Ex: CPT, VB, KV, SKR, JB, HFA, TR, SLB
 • Miljöprovtagningar
 • KC-pelartest
 • Pressometerförsök (Cambridge Insitu Ltd.)

Vår styrka är att tänka innovativt och utforska möjligheter för att lösa alla slags problem. 

Alltid med kunden och uppdraget i fokus.

Vi är stolta över vårt samarbete med Cambridge Insitu Ltd, då vi var först i Sverige att utföra pressometer-försök i KC-pelare i projekt Västlänken

Filterbrunnar / Pumpbrunnar / Inklinometer / Vattenbrunnar / Övervakning

Som en av få aktörer så erbjuder vi ett brett erbjudande inom installationer och övervakning av mark och grundvatten.

Följande kan vi installera:


 • Filterbrunnar
 • Pumpbrunnar
 • Grundvattenrör, även i berg
 • Infiltrationsrör
 • Portrycksmätare, BAT PVT
 • Inklinometer-rör
 • Injektering
 • Bälgslang installation
 • Jordankare
 • Sättningsrör

Vi har utvecklat våra installationer för att kunna leverera en kvalitativ produkt.

Flera års erfarenhet med installationer för t ex Västlänken och dess unika geologi har ställt höga krav på arbetet.

Filterutveckling är nyckeln till att få en bra installation och där är efterarbetet nyckeln för att lyckas.

Vi har flera exempel där vi ökat flödet i våra brunnar med upptill 200% efter installation.

Sonicdrilling / Kärnborrning

Som en av få i Sverige erbjuder vi Rotosonic, kärnborrning samt sänk och hammarborrning från en leverantör

Vi kan tillhandhålla följande:


 • Foderrörsdrivning från 114mm – 800mm
 • Sänkborrning – hammarborrning med luft eller vatten
 • Bottenfriktionsprovtagning
 • RotoSonic
 • Kärnborrning NQ

Tillsammans med Veidekke har vi ett stort utbud av riggar och detta ger oss möjlighet att alltid ha rätt utrustning samt rätt personal för just ditt projekt.

Denna bredden tillsammans med vår geotekniska kompetens är unik i Sverige.

Vi kan med detta erbjuda en komplett lösning för dig.

Din hjälp med experter

Uthyrning av specialister mot konsultbranschen

Kompetens inom geoteknik, miljöteknik, installation och projektledning.


 • Har du ett projekt som kräver kompetens som saknas internt?
 • Sjukdomar som begränsar er framdrift?
 • Vi erbjuder utbildade och erfarna fältgeotekniker med dokumenterad erfarenhet
 • Vår personal har en bred erfarenhet inom SGF´s alla metoder samt projektledning av fältuppdrag
 • Vi levererar kvalitetssäkrad rådata samt protokoll via Byggdagboken.

Rotosonic Drilling

Vilka är fördelarna?


 • Snabbt Eftersom ljudvibrationer avsevärt minskar friktionen längs borrsträngen, är ljudborrning 3-5 gånger snabbare jämfört med konventionell borrning.
 • Rent Tack vare ett helt fodralt hål kan RotoSonic utföras utan vatten. Detta är särskilt viktigt för borrning i förorenade eller miljökänsliga områden.
 • Mångsidigt När du har projekt där okonsoliderade markformationer påträffas, kan RotoSonic enkelt hantera småsten upp till stenblock samtidigt som borrhålsintegriteten tillhandahålls genom kontinuerligt foder.
 • Exakt Producera ett exakt, kontinuerligt relativt ostört kärnprov inom 1% avvikelse - även på en vinkel - genom att konsekvent fånga upp målområdet.
 • Resultat RotoSonic kan ge kontinuerliga, nästan ostörda kärnprover. Kontinuerliga kärnor har erhållits på så stora djup som 215 m.
 • Säkert Minskningen av borrvätskor skapar ett mycket säkrare arbetsområde för besättningen. Provhylsor minskar också risken för operatörens exponering för föroreningar i marken.

Vår historia

Vi har en bakgrund inom geotekniska undersökningar i form av konsultverksamhet. Med över 20 års erfarenhet har vi idag fokuserat vår verksamhet på att bredda oss, vilket gör att vi kan erbjuda allt från geotekniska undersökningar till RotoSonic-borrning.

Vår styrka är att kunna tänka innovativt och vi drivs av att arbeta med problemlösning i våra kunders projekt.

Idag har vi en spetskompetens inom installationer där vår styrka är bredden av riggar och utrustning. Det ger oss bra förutsättningar oavsett projektets geologiska förhållanden.
med år i branschen.
Projekt
Projekt:
Varbergstunneln
Region City
Västlänken
E45 Lilla Bommen-Marieholm
Hamnbanan Eriksberg-Pölsebo
E6 Pålen- Tanumshede
Väg 41 Järlöv-Jonsjö
Väg 41 Sundholmen-Björketorp
Göteborgshjulet
Strömstad Kvicklera SGI
ÖFL Bua-Varberg

Välkommen
att höra av er!

Vi är alltid nyfikna på nya spännande
projekt och möjligheter.

Tel: 076 - 800 61 59
markus.mangsten@veidekke.se